LINKER / LINKS

NORGE

Norsk Kennel Klubb

Norsk Berner Sennenhund Klubb

Ringerike Dyreklinikk

Nøkleby Auto

www.hund-1.no

Nellyvill

Hiselfoss

Berner-Tunet

SVERIGE

Svensk Kennel Klubb

Svenska Sennenhund Klubben

Nolegården

Honey-Mix

Bernerdalen

Tamikas

DANMARK

Dansk Kennel Klubb

Dansk Berner Sennenhund Klubb

Tertzo

Favitea

FINLAND

Finsk Kennel Klubb

Finsk Sennenhund Klubb

Maroussia

Riccarron

Bernarossa

Xantran